Зареждане

Търговски комплекс "Омикс" е в ремонт до 30.04.2024г

Търговски комплекс "Омикс" се състои от: Бензиностанция, газстанция, метанстанция, пункт за ГТП, Автоматична портална автомивка и помещение за пълнене на бутилки с пропан бутан. Бензиностанцията позволява зареждането на различни видове горива: Бензин А95H, Бензин А100H, Дизел , Газ пропан бутан, компресиран природен газ(метан). Горивата отговарят по всички критерии на НАРЕДБА за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

Нашите Услуги

Пълначното помещение за пълнене на бутилки с втечнен въглеводороден газ(LPG), разположено на територията на Денонощен комплекс "Омикс" е регистрирано като данъчен склад и позволява пълненето на бутилки с различна вместимост.

Работно му време е следното: от 08.30 часа до 18.30 часа

Фирмата стопанисваща пълначното за битова газ е Бул Макс Газ ООД.При възникнали въпроси може да се свържете с тях на следните телефони:

0888576527 - Людмил Герасимов

 

 

Пунктът за годишни технически прегледи е V-та категория съгласно НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. 

Оборудван е със всички необходими машини и съоръжения за извършването на годишни технически прегледи на различните видове МПС, а именно:

  • стенд за спирачна ефективност;
  • димомер;
  • газсигнализатор;
  • уред за проверка на фарове и др.

Специалните едрови клиенти, с които фирма Езерец Ойл има договорни взаимоотношения, ползват отстъпка за видовете услуги към пункта и автомивка.

Телефони за контакт с Годишни Технически Прегледи:

0887957457 - Венцислав Димитров

0887744356 - Тодор Семерджиев

Автоматичната портална автомивка е оборудвана с най-модерна технология необходима за качествено измиване на товарни автомобили, производство на италианския доставчик Autoequip Lavaggi, доказан производител на автоматични съоръжения за измиване на МПС.

Също така площадката към автоматичната автомивка, позволява и измиването на леки автомобили, като се използва най-модерното оборудване на доказания в тази област световен производител - KARCHER.

Специалните едрови клиенти, с коитo фирма Езерец Ойл има договорни взаимоотношения, ползват отстъпка за видовете услуги към пункта и автомивката.

Цени, Автоцентър Омикс, 2023

Обектът предлага на своите клиенти индивидуални карти с различни видове отстъпки за различните видове горива в зависимост от зарежданото количество.

Обекта има сключен договор с DKV и работи с DKV карти.

Цените на горива са с включено ДДС.

 

 

Услуга Цена
Бензиностанция Цена Цена с карта Омикс
Бензин А95H 0,00 лв/л 0.00 лв/л
Бензин А100H 0.00 лв/л 0.00 лв/л
Дизел 0.00 лв/л 0.00 лв/л
Автогаз 0.00 лв/л 0,00 лв/л
Метан 0.00 лв/кг 0.00 лв/кг
Ad Blue 0.00 лв/л 0.00 лв/л
Автомивка Цените на автомивката са с включено ДДС
Влекач с полуремарке 50,00 лв външно измиване
Товарен автомобил с ремарке 55,00 лв външно измиване
Влекач 30,00 лв външно измиване
Лек автомобил 22,00 лв комплексно измиване
ГТП Цените на прегледите са с включено ДДС
Лек автомобил 55,00 лв
Такси с издаване на карта ДП 80,00 лв
Товарен автомобил до 3,5 тона 70,00 лв
Товарен автомобил над 3,5 тона 90,00 лв
Влекач 90,00 лв
Полуремарке/ремарке/ над 3,5 тона 80,00 лв
Ремарке до 0,75 тона 55,00 лв
Ремарке до 3,5 тона 65,00 лв
Автобус с издаване на карта за ДП 90,00 лв
Преглед по "ADR"
ADR преглед-първоначален 360,00 лв
ADR преглед-периодичен 300,00 лв
В цената на прегледа по "ADR" е включен ПТП
ПТП за издаване на ЕКМТ сертификат - приложение 6
Влекач/Товарен/ 120,00 лв
Полуремарке/ремарке/ 120,00 лв
Изпитване на цистерна /водна проба/
До 10000 литра 216,00 лв
До 15000 литра 276,00 лв
До 25000 литра 320,00 лв
Над 25000 литра 380,00 лв
Извънгабаритни ППС
Автокран до 3 моста 90,00 лв
Полуремарке/ремарке/ над 3,5 тона 90,00 лв
ППС с повече от 3 моста/за всеки мост след третия/ 30,00 лв

Нашите Партньори